امتیاز
5 / 5.0
دریافت الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
همین چند روز پیش بود که از جلوی یک مغازه پرنده فروشی می گذشتم . پسری را دیدم که جلوی شیشه های بلند مغازه ایستاده بود داشت پرنده ها را نگاه می کرد . اون گاهی عقب می رفت و گاهی هم صورتش را به شیشه کثیف مغازه می چسبند به حرکتهای پرنده های توی قفس دقیق می شد . طوری که اینگار داره با اونها حرف می زنه بی اختیار وایستادم من مشغول تماشای پرنده ها و پسر شدم . ..
صفحات کتاب :
11
کنگره :
‫‬‭‭BP36‬‫‬‭‭ /ن14س4 9.ج‬
دیویی :
‫‬‭‭297/95‬
کتابشناسی ملی :
1194117
شابک :
964-7083-24-6

کتاب های مشابه پرنده و قفس