امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,800
نظر شما چیست؟
سرگذشت گونه ای خام که به گوشه هایی از زندگی، مردم گرائی، گیاه خواری و ارزش های زن نگاه افکنده است.
او کشیده و باریک و عینک ذره بینی بر چشم، نازک نارنجی و زود رنج! تازه می رفت پابه دانشگاه بگذارد. ماجراها داشت! پدرش از نیمه راه از او خواست به خواست او راه کج کند...
صفحات کتاب :
85
کنگره :
‫PIR7953‭‬ ‭/ع385‭‮الف‬8 1391‬
دیویی :
‫‭8‮فا‬3/62‬‬
کتابشناسی ملی :
2725377‬
شابک :
978-600-6314-94-5
سال نشر :
1391

کتاب های مشابه او (جلد اول)