امتیاز
5 / 5.0
دریافت الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان
نظر شما چیست؟
سالهای قبل کتابی به نام حج نوشتم که به لطف خداوند، مورد مطالعه بسیاری از زائران خانه خدا قرار گرفت و بارها از طریق انتشارات جامعه مدرسین و بعثه مقام معظم رهبری چاپ و منتشر و از طریق سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به زبانهای مختلف ترجمه گردید...
صفحات کتاب :
153
کنگره :
‫‬‭‬‭BP188/92‫‭/ق4ع8 1376
دیویی :
‫‬‭‬‭‬‭297/357
کتابشناسی ملی :
‭م‌76-7889
شابک :
964-5652-33-2
سال نشر :
1381

کتاب های مشابه عمره