امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
3,000
نظر شما چیست؟
نامه وفاداری
هنگامی که با تو روبه رو شدم،
سنگ پشتی بودم،
که خزیدن در لاک خود را خوب می داند،
و در هنر پنهان شدن،
بدعت گر است.
آن گاه که تو را بدرود گفتم،
پرستویی شده بودم،
که بال هایش تو را همواره
به یادش می آورد.
صفحات کتاب :
386
کنگره :
PIR3414‫‭/‮الف‬3پ4 1390
دیویی :
‫‭8‮فا‬0/99287
کتابشناسی ملی :
2467250
شابک :
‫‭978-964-04-7547-8
سال نشر :
1390

کتاب های مشابه پرستوها در راهند