امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
600
نظر شما چیست؟
یعقوبِ پیامبر، دوازده فرزند پسر داشت که هر دو پسر از یک مادر بوده و هر کدام نیز صفتی خاص داشتند. یوسف که با بنیامین از مادری به نام راحیل متولّد شده بودند، هر دو دارای زیبایی ظاهر و نیکوییِ باطن بودند که در یوسف این دو ویژگی، بسیار ممتازتر بود. زیبایی ظاهر یوسف به اندازه ای زیاد بود که به ماهِ کنعان، ماهِ کنعانی و ماهِ مصر معروف شده بود...
شابک :
978-964-181-076-6
سال نشر :
1392
صفحات کتاب :
144
کنگره :
PIR8130‭‬‭ /ی45‫‬‭‬‭‫‬‭ق68 1392
دیویی :
‫‬‭8‮فا‬3/62
کتابشناسی ملی :
3334866

کتاب های مشابه قصه های یوسف و زلیخا جلد یک