کتاب امام خویش را بشناس pdf

جایگاه امام در نظام آفرینش

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,500
نظر شما چیست؟
در عقاید اسلامی، بحث امام شناسی از جایگاهی بس رفیع و ارزشمند برخوردار است. امامت از یکسو تداوم نبوت به شمار می آید و از سوی دیگر، با اصل مهم تولید پیوند دارد.

امام معصوم، جانشین پیامبر و آینه شفاف حقیقت توحید است و از این رو، بدون توجه به این موضوع مهم اعتقادی، دیگر مباحث اعتقادی نیز به سرانجام نخواهد رسید. البته بحث امام شناسی در تربیت دینی نیز نقش بسزایی دارد؛ زیرا اهل ایمان را با زندگی الگوهای آسمانی در زمین آشنا می کند و او را در راه رسیدن به کمال، با راه نمایی امین، همراه می سازد.
صفحات کتاب :
96
کنگره :
BP223‫‭/ر33‮الف‬8 1389
دیویی :
297/45
کتابشناسی ملی :
1857638
شابک :
978-964-202-020-1‬
سال نشر :
1392

کتاب های مشابه امام خویش را بشناس