امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 8,000
نظر شما چیست؟
ایمان به آخرت، از مهم ترین آموزه های دین اسلام است که در اصلاح زندگی فردی و اجتماعی مومنان تاثیرات عمیقی برجای می نهد. اصل معاد در فرهنگ اسلامی، یک باور ذهنی بی ارتباط با متن زندگی نیست؛ بلکه این اصل، ثمرات فراوانی در شیوة گفتار و کردار انسان و نوع نگاه او به روابط خود با جهان هستی دارد. از این رو، راز تاکید قرآن کریم و پیشوایان بزرگ دین بر آخرت باوری مردم روشن می شود و حکمت تکرار نام های گوناگون روز قیامت در کتاب خدا، نمایان می گردد.

کتاب از فردا چه خبر؟ در عین اختصار، تصویر جامعی از مراحل قیامت و مسائل آن روز بزرگ ارائه کرده است. نام کتاب که برگرفته از یک تعبیر قرآنی است، گویای نزدیک بودن روز قیامت و زودگذر بودن زندگی دنیاست.

قرآن کریم مسئله معاد را از مسائل اصلی و بنیادی می داند و قریب یک سوم از آیات آن درباره معاد است. اگر مسئله معاد از انسان گرفته شود، همه چیز بیهوده و لغو خواهد بود: «اَ فَحَسبِتُمْ اَنّمَا خَلَقْناکُمْ عَبَثاً وَ اَنَّکُمْ إِلَینا لا تُرْجَعُونَ»؛ آیا پنداشتید شما را بیهوده آفریدیم و به سوی ما باز نمی گردید؟
تمام انبیا آمده اند تا بشر را با خدا و جهان آخرت آشنا سازند و متأسفانه در این عصر، مردم آن گونه که باید، با این مسائل آشنا نیستند و ضروری است روی مسئله معاد، بیشتر کار شود و مباحث آن بیشتر مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا تربیت انسان بدون اعتقاد به معاد امکان ندارد.
شابک :
978-964-202-018-8
سال نشر :
1387
صفحات کتاب :
144
کنگره :
‫‭‬‭‭BP222‫‭‬‭‭/ر3‮الف‬4 1387
دیویی :
‫‭‬‭‭297/44
کتابشناسی ملی :
1733156

کتاب های مشابه از فردا چه خبر؟