امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
5,200
نظر شما چیست؟
شروع کرده بود به تعارف‎های الکی. ول کن نبود. بعد رفت ته اتاق که از سماور چایی بریزد. یک کلام هم راجع به کبری جیک نزد. من هم نزدم. فقط تماشا کردم. او هم هی قربان صدقه می رفت. پرسید: «ویسکی می خوری یا نه؟»
همان طور که جلویم ایستاده بود جلوی شلوارش را بالا و پایین می کرد. همیشه همین کار را می کرد.
صفحات کتاب :
240
کنگره :
‫‬‭‭‭‭‭‭PIR8223‭‬ ‭/و548268‫‬‭‭م9 1390
دیویی :
‫‭8‮فا‬3/62
کتابشناسی ملی :
2614690
شابک :
978-600-175-302-2
سال نشر :
1390
شابک دیجیتال :
978-600-03-2405-6

کتاب های مشابه میوه های رسیده