امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,000
نظر شما چیست؟
کتابی که هم اکنون پیش رو دارید حاصل تحقیق و گردآوری اینجانب از بیانات خداپسند و هدایتگر مفسّرین و مورّخین ارجمند و همچنین بخشی از بیانات فرهیخته ی فرزانه، جناب آقای استاد محمّد پیراینده (معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی) در کلاس های اخلاق و تفسیر قرآن کریم می باشد.
علاقه ی وافر و تفکّر و تعقّل و تدبّر در آیات الهی و تأمل در ظریف و دقایق نصایح شخصیّت قرآنی لقمان حکیم که (مورد تأیید خداوند نیز قرار گرفته است) مرا بر آن داشت که ضمن برداشت و یادداشت مطالب به مطالعه، پژوهش و تحقیق بیشتر درباره ی لقمان حکیم (این اسوه ی اخلاق، فضیلت، ایمان و درستی که سوره ای از قرآن کریم (سوره 31) نیز به وی اختصاص یافته است به تحقیق و تفحّص در منابع و مآخذ دیگر) بپردازم.
صفحات کتاب :
104
کنگره :
BP88/77‫‬‭‬‭‭/‮غ‌‬8ل7 1387
دیویی :
297/156
کتابشناسی ملی :
1154984
شابک :
978-600-9631-40-5
سال نشر :
1387

کتاب های مشابه لقمان حکیم