امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 20,000
نظر شما چیست؟
اندیشیدن به مشکلات و ناتوانی های روزمره، ساعتها وقت و انرژی ما را به آتش حسرتها می سپرد.حال آنکه می توانیم به پیرامون خویش و مهم تر از آن به دریای بیکران استعدادهای درونی مان با دیدی آگاهانه تر نگریسته و تاباندن نورامید، به آنها فرصت شکوفایی و رشد دهیم...
صفحات کتاب :
311
کنگره :
‫‬PIR8363 ‭/ل16‫‬‬‮‭د8 1390
دیویی :
‫‭8‮فا‬3/62
کتابشناسی ملی :
2422972
شابک :
978-964-6657-94-6‬
سال نشر :
1390

کتاب های مشابه دل نوشته ها