امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 16,250
خرید چاپی
25,000
15%
ت 21,250
نظر شما چیست؟
کلانتر توی خیابان خاکی شهر،جلو مغازه لباس زنانه کمی این پا و اون پا کرد. وقتی مطمین شد کسی آن طرفها نیست، فورأ در مغازه را باز کرد و داخل پرید.بعد هم فورأ چفت در را از پشت انداخت و پرده های قرمزرنگ فروشگاه را کشید.خانم فروشنده بعد از جیغ کوتاهی گفت:«اوه. کلانتر، شما هستین؟... مطمین باشین ما آقای تهوع رو اینجا مخفی نکردیم.»
کلانتر که خیال داشت با پوشیدن لباس زنانه از شهر فرار کند، گلویی صاف کرد و گفت:«نه خانوم غزیز... اومدم خرید... به من نمیاد که لباس زنونه بخرم؟»خانم فروشنده نگاهی به سرتاپای کلانتر انداخت و گفت:«مسلمأ نه!... تا اونجایی که خبردارم شما دست کم سی سال مردبودین!»
صفحات کتاب :
110
کنگره :
‫PIR8123‭‬ ‭/ف86‫‬‭ع4 1385
دیویی :
‫‭8‮فا‬3/62
کتابشناسی ملی :
‫‬‭م85-50107
شابک :
978-964-506-359-5
سال نشر :
1385
شابک دیجیتال :
978-600-03-2425-4

کتاب های مشابه عزیزم چه رنگی بپوشم؟!