امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,500
نظر شما چیست؟
ما وظیفه داریم خدائی باشیم یعنی صفات خداوند را در وجود خودمان ایجاد (ظاهر) کنیم. این صفات به بهترین و کاملترین شکل در وجود پیامبر آخر، حضرت محمد صَلَّی اللهُ عَلَیهِ و آلِهِ ظاهر شده است. یکی از آن صفات، استفاده از بیان داستانی برای فهماندن مطالب می باشد. همچنان که داستان خرما خوردن آن حضرت و تکان دادن درخت برای نشان دادن اثر استغفار را شنیده اید. خداوند هم در قرآن که بالاترین کلام و کاملترین سخن است، از داستان استفاده نموده. با الگو برداری از روش پسندیده پیامبر و با پیروی از سبک بیان آیات قرآن، سعی کرده ایم در این کتاب برای هر تذکر قرآنی و حدیث مُرتَبِط ، شاهد مثالی از وَقایعِ روزمرة زندگی بیاوریم
صفحات کتاب :
170
کنگره :
‫‬‬‭BP9‫‬‭‬‭/‮الف‬36ص4 1387
دیویی :
‫‬‭‭297/68
کتابشناسی ملی :
1197860
شابک :
‭978-964-96661-5-0
سال نشر :
1387

کتاب های مشابه صدقصه