امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 3,000
نظر شما چیست؟
دغدغه دستیابی به دانش، از آغازین روز حیات بشر با او بوده است؛ اما از این کنجکاوی فطری مهم تر، جهت دادن به آن در راستای علمی است که برای او مفید و کارآمد باشد. از زمان سقراط، حکیم یونتن باستان که می گفت تنها دانستنیهای فراوان آرامش بخش نیست، تنها دانستنیهایی که به کار میآیند آرامش بخش اند، تازمان هایدگر، فیلسوف اگزیستانیالیست قرن بیستم که می گفت کنجکاوها به همه جا سر می زنند و لذا آرامش خود را از دست می دهند، همه به دنبال بیان یک حقیقت هستند...
صفحات کتاب :
148
کنگره :
‫‭‬‭BP103/6‫‬‭/م64ع8 1390
دیویی :
‫‬‭297/158
کتابشناسی ملی :
2683328
شابک :
978-964-12-0284-4‬
سال نشر :
1390

کتاب های مشابه علم نافع در قرآن و احادیث