کتاب سنگ در سرزمین آینه ها pdf

یادداشت های سفر حج

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 5,200
نظر شما چیست؟
توفیقِ راهی شدن به حج، توفیقی است که شاید آدمی در طول عمر، با همة اشتیاقش به آن نائل نشود و با این حساب کسی که به این تشریف شریف ملبس شده، لابد اهلیتی داشته که نامش در صف زائران بیت العتیق آمده است.
به اتکای همین «لابد» است که صاحب این قلم هنوز در اعجاب است که چگونه با همه نااهلی ها و بی ذوقی هایش، در چنان کاروانی، به سهو، نام او را جا زده اند و این جمله ها نه از سر فروتنی هایِ بی نمکِ مرسومِ اهلِ ادب؛ که اعترافی است از صمیم دل و البته نه چندان خوشایند.
باری، غزلی که پیش تر خواندید ـ البته، شعری نه چندان قابل است ـ سبب ساز شد تا این بندة کوچک خدا به فخری مفتخر شود که لباس احرام بر تن کند و گرداگرد کعبه شریف بچرخد و ...
صفحات کتاب :
88
کنگره :
‫BP188/9 ‭/ش65آ3 1389
دیویی :
‫‬‭‬‮‭297/357
کتابشناسی ملی :
1811111
شابک :
978-964-506-791-3
سال نشر :
1389
شابک دیجیتال :
978-600-03--2464-3

کتاب های مشابه سنگ در سرزمین آینه ها