امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
10,000
نظر شما چیست؟
امروز به علت تغییرات پیچیده و وسیع فرهنگی - اجتماعی در شیوه های زندگی، بسیاری از افراد توانایی های لازم را برای رویارویی با مشکلات زندگی ندارند و همین امر آنان را آسیب پذیر کرده است. «مهارت های زندگی» مجموعه ای از توانایی های روانی - اجتماعی است که زمینه سازگاری و رفتار مثبت و مفید را برای فرد فراهم می کند تا بتواند مسوولیت نقش های اجتماعی خود را بپذیرد و بدون لطمه زدن به خود و دیگران با خواست ها، انتظارات و مشکلات روزانه، به ویژه روابط بین فردی به شکل مؤثرتری روبه رو شود. این مهارت ها، توانایی هایی هستند که همه انسان ها به آن نیازمندند تا با به کارگیری آنها، فردی شاد، موفق و مؤثر باشند و در هنگام رویارویی با مقتضیات و چالش های زندگی روزمره، رفتار انطباقی و صحیحی از خود نشان دهند. اما نبود این توانایی ها در بسیاری از انسان ها، موجب بروز بسیاری از اختلال های روانی و مشکلات رفتاری شده است. نتیجه بررسی های صاحبنظران نشانگر این است که اغلب مشکلات رفتاری و روانی افراد، به ضعف در این مهارت ها برمی گردد؛ یعنی آنها نمی دانند چگونه و تا چه حدی با دیگران ارتباط برقرار کنند.
شابک :
9789648880588
سال نشر :
1393
صفحات کتاب :
104

کتاب های مشابه رازهای خوشبختی