امتیاز
5 / 4.3
دریافت آوا کتاب
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟

کتاب های مشابه راهنمای شرکت در رویداد استارتاپ ویکند