امتیاز
5 / 5.0
دریافت آوا کتاب
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان
نظر شما چیست؟

کتاب های مشابه راهنمای مربیگری رویداد استارتاپ ویکند