امتیاز
5 / 4.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 16,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
آداب خواب اوّلین بخش کتاب را تشکیل می دهد که به طور مفصّل به این موضوع پرداخته و در شانزده فصل، آداب اسلامی خواب را توضیح داده است. نقل معارف اسلامی آداب خواب را با نقد دیدگاه های برخی نویسندگان غربی همراه کرده و با نظمی منطقی، راه درست خوابیدن را به خوانندگان خود ارائه نموده است. بیش ترین توجّه نویسنده در این بخش، بیان و توضیح سخنان نورانی و زندگی ساز اهل بیت علیهم السلام بوده است؛ امّا این توجّه باعث نشده که از ذکر برخی تجربیّات مفید بشری در زمینه آداب خواب، غفلت شود.

بخش دوم: چیستی رؤیا
وظیفه این بخش ارائه توضیحی کوتاه و مفید درباره رؤیا یا به عبارتی روشن تر خوابی که می بینیم، بوده است. موضوع ریشه های رؤیا، فواید رؤیا، رابطه رؤیا با عوامل مختلف و پاسخ به برخی پرسش ها درباره تعبیر خواب، چهار فصل این بخش را تشکیل می دهند.

بخش سوم: تعبیر خواب
امتیاز متنی که ملاحظه خواهید کرد از سایر کتاب های موجود به شرح زیر است :
1.تمام مطالب غیراخلاقی، سست، مخالف اعتقادات دینی و ضدّ و نقیض حذف شده است.
2.از آوردن موضوعاتی که مربوط به گذشته های دور بوده و مخاطبان کنونی، حتّی معنای این موضوعات را نمی دانند، خودداری گردیده است.
3.مطالب متنوع یک موضوع که در کتاب تفلیسی پشت سرهم آمده، در متن حاضر شماره گذاری شده است.
4.لغات گنگ و نامأنوس و عبارات پیچیده و نامفهوم، جای خود را به کلمات آشنا و جملات روان و قابل فهم داده اند.
5.موضوعاتی که باید درهم ادغام می شدند، یک جا آمده اند، و پاره ای از موضوعات که در دل یک موضوع آورده شده بودند، به طور جداگانه عنوان گرفته اند. مثلاً موضوع «صحرا» و «بیابان» در هم ادغام شده اند و عنوان «دوشیدن» که در «شیر» آمده بود یا «تسبیحات اربعه» و «لاحول گفتن» که در «سوره ها» آمده بودند، جداگانه آورده شده اند.
6.اگر در موضوعی تعبیرات ضد و نقیضی گفته شده بود، آن موردی را آورده ایم که با اصول کلّی تعبیر خواب هماهنگی بیشتر داشته است.
7.برخی موارد تعبیر خواب که نوعی دعوت به خیر و خوبی نیز بوده، مانند مطالبی که در ذیل عنوان «صدقه» آمده، بیشتر مورد توجّه قرار گرفته است.

بخش چهارم: خواب های خواندنی
این بخش دربردارنده 110 حکایت از خواب های خواندنی و بیدارگر است. ویژگی حکایات این بخش آن است که اولاً همگی از منابع معتبری هستند که نامشان در پاورقی ها ذکر گردیده، و ثانیاً پیام های این حکایات، با اصول تربیتی اهل بیت علیهم السلام ناسازگار نیست.
سال نشر :
1385
صفحات کتاب :
495
کنگره :
‫BF1098‭‬ ‭/ف2‫‬‭‭ح9 1385
دیویی :
‫‭135/3
کتابشناسی ملی :
1207491
شابک :
9789648654387‬

کتاب های مشابه تعبیر خواب