امتیاز
5 / 5.0
دریافت الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان
خرید چاپی
74,000
14%
ت 63,640
نظر شما چیست؟
هیچ کس از این امت را نمی توان با آل محمّد (ص) قیاس نمود، و هرگز نمی توان پروردة نعمت این خاندان را در مرتبة آنان دانست، که آل محمّد اساس دین و پایگاه یقینند، تندروان و کندروان هر دو به سوی آن ها بر می گردند، امتیازات ولایت به ایشان اختصاص دارد و وراثت و وصایت مخصوص آن ها است...
صفحات کتاب :
452
دیویی :
297/95

کتاب های مشابه حقیقت نوری اهل البیت علیهم السلام