امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 13,650

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
از رمان‏ های قوی که مظلوم واقع شده، با نگاهی نو و مردمی به دفاع مقدس. نقشبندان با زبانی ساده و صمیمی نگاشته شده است.

داستان نقاش رزمنده ‏ای به نام حمید که دستانش را هنگام خنثی کردن مینی از دست می‏ دهد و...

وجود افراسیاب پر بود از صدای شب های صحرا، صدای شاهنامه خوانی در قبیله آفتاب نشین ها وصدای دهل و سرنا و حرکت زیبای سواران بختیاری و قیقاجه رفتن آن ها.

نیمی از روح او در بیابان مانده بود، در هی هی چوپان ها، در لالایی مادران آفتاب نشین، در افسانه هایشان و پیمانی که با ارسلان خان بسته و قرآنی که مهر کرده بودند. پیوندی که گویی به زمانی دور تعلق داشت...
صفحات کتاب :
89
کنگره :
‏‫PIR۸۱۴۸‭ /‮الف‬۲۳‏‫‬‭‭‬‭‭‭ن‌۷ ۱۳۸۴
دیویی :
‏‫‬‭ ‏‫‭۸‮فا‬۳/۶۲
کتابشناسی ملی :
‭م‌۸۴-۱۲۹۳۴
شابک :
978-964-506-066-2
سال نشر :
1384
شابک دیجیتال :
978-600-03-1428-6

کتاب های مشابه نقشبندان