خرید و دانلود کتاب نقش تشکل های فرهنگی در پیشبرد اهداف انقلاب

امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 500
نظر شما چیست؟
فعالیت در جبهه ی فرهنگی وظیفه ای مهم و خطیری است که به دقت، مهارت و آموزش نیاز دارد.
نقش کلی تشکل های فرهنگی در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی این است که افراد هر تشکل با شناسایی ظرفیت ها، فرصت ها و تهدیدها فعالیت در عرصه ی فرهنگی را ادامه دهند و میدان را خالی نگذارند؛ چرا که انقلاب اسلامی با همه ی ریزش ها و رویش هایش هنوز هم شاهد فشارها و تهدیدهای مختلفی از جانب دیگران است و این نشان از پویایی آن نظام دارد.
تبیین جایگاه مهم تشکل های فرهنگی و تأثیرات مثبتی که در جامعه برجای می گذارد، امری ضروری و لازم تلقی می گردد. نظر به اهمیت چگونگی فعالیت در این عرصه، در این اثر بر آن شده ایم تا به تبیین نقش تشکل های فرهنگی در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی بپردازیم.
صفحات کتاب :
80
کنگره :
DSR65‭‬ ‭/ف6‫‬‮‭ج8 1391
دیویی :
955/0844044
کتابشناسی ملی :
2926393
شابک :
978-600-299-032-7‬
سال نشر :
1391

کتاب های مشابه نقش تشکل های فرهنگی در پیشبرد اهداف انقلاب

با موفقیت اضافه شد
0