امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 10,000
نظر شما چیست؟
کتابی که به شما تقدیم می شود، مجموعه ای از سخنرانی های شِری شِری راوی شانکار درباره ی روابط بین انسانی است که در چند مرحله ارائه شده اند. این سخنرانی ها دربرگیرنده ی نکات بسیار عمیق و حکیمانه ای هستند که در قالب کلامی ساده و به دور از پیچیدگی در اختیار مخاطبین قرار گرفته اند. شِری شِری راوی شانکار که در آموزه های خود مرزهای جغرافیایی و اختلافات میان سنت ها و مذاهب را کنار گذاشته است، در این کتاب نیز با تکیه بر معنویت به عنوان اولین و آخرین نجات دهنده ی انسان، راهکارهای ساده ولی کارآمد، برای بهبود روابط با همنوعان ارائه می کند.
صفحات کتاب :
64
کنگره :
BF637‭‬‭‭‬ /‮الف‬4‫‭ش16 1393
دیویی :
158/2
کتابشناسی ملی :
3559054
شابک :
978-600-286-075-0
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه روابط شادمانه