امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
60,000
نظر شما چیست؟
قرآن کریم حیات بخش روح و عقل و عواطف انسانی است و بشر را به صراط مستقیم هدایت می کند، زنجیرها را می گشاید و قفل هایی که به دل ها و چشم ها زده شده را باز می کند و آسمان آبی را جانشین ابرهای تیره روح آدمی می کند.

کی رفته ای ز دل که تمنا کنم ترا
کی بوده ای نهفته که پیدا کنم ترا
غیبت نکرده ای که شوم طالب حضور
پنهان نگشته ای که هویدا کنم ترا
با صد هزار جلوه برون آمدی که من
با صد هزار دیده تماشا کنم ترا
صفحات کتاب :
192
کنگره :
BP218‫‬‭/د9س4 1390
دیویی :
297/42
کتابشناسی ملی :
2589508
شابک :
978-600-247-059-1
سال نشر :
1390

کتاب های مشابه سرچشمه عشق