امتیاز
5 / 5.0
خرید آوا کتاب
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,500

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
ارائه موفق
برگرفته از کتاب Presenting to Win نوشته جری وایزمن

کتاب های مشابه ارائه موفق