نظر دیگران

نظر شما چیست؟
جشن تولد جالی هم خنده‌دار بود. دوستان او آمده بودند تا تولدش را تبریک بگویند، اما او زیر میز قایم شده بود. مادر، جالی را زیر میز دید و پرسید :"چی شده جالی؟"
به جای جالی، یکی از بچه‌ها جواب داد:"ما می‌خواستیم شعر تولدت مبارک را برایش بخوانیم اما..."

کتاب های مشابه جالی خجالتی