خرید کتاب روش نقد (جلد دوم)

نقد مکتب ها، آرمان ها، آزادی

کتاب چاپی روش نقد (جلد دوم)

توضیحات درباره کتاب

معرفی کتاب روش نقد (جلد دوم)

کتاب روش نقد (جلد دوم) در پنج مجلد انتشار یافته. در این مجموعه پس از بررسی مفهوم و ضرورت نقد به معیار و روش نقد نظر شده. سپس هدف‌ها و بعد مکاتب و آدم ها و عمل ها، از راه های گوناگونی، انتقاد شده اند. جلد دوم این مجموعه به نقد مکاتب براساس آرمان‌ها رو می‌آورد.

در این جلد پس از توجه دادن به آرمان‌ها و طرح ریزی آنها، به نیازها و پایه‌هایی که آرمان‌ها بر آن استوار می شوند، اشاره می‌شود و به این نکته که رفاه و عدالت به بیشتر از غریزه نیاز ندارند و آگاهی و تکامل به زیادتر از فکر و عقل، در حالی که بیش تر از تکامل به بیش تر از غریزه و فکر و عقل نیاز دارد، توجه داده می‌شود. سپس از مفهوم آزادی، تاریخ کوتاهی از آزادی خواهی و گام های انسان برای رسیدن به آن و شکل ها و عوامل و نقش‌های آزادی توضیحاتی داده می‌شود.

مشخصات کتاب
صفحات کتاب :
33
کنگره :
‏‫‬‮‭PN81
دیویی :
‏‫‬‮‭801/95
کتابشناسی ملی :
6199673
شابک :
978-964-7803-04-5
سال نشر :
‏‫‬‏1399
خرید نسخه چاپی :
نظرات درباره کتاب روش نقد (جلد دوم)
98916****6167

صفحه 1: ”به بیشتر از غریزه و فکر و عقل نیاز دارد.“

دقیقا

1397-7-20 09:07:02

پاسخ
98916****6167

اولبن نوشته

1397-7-20 09:06:08

پاسخ