کتاب آشنایی با اصول و روش های علم مکبری نماز pdf

امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
از دیرباز همگان به اهمیت نماز اشاره داشته‌اند و هر فرد مسلمانی اذعان دارد که نماز ستون دین است و قبولی تمامی اعمال وابسته به آن می‌باشد. از آنجا که در مساجد مسلمانان، نوعاً با خیل مشتاقان نماز جماعت مواجه هستیم، ضرورت دارد که فن مکبری نماز از شکل کوچه بازاری در آمده و به شکلی نو سامان یابد. امروزه همه ی علوم اختصاصی شده و هر علمی از چنان نکات و ظرافت‌های مختص خود برخوردار است که کمتر کسی می تواند بدون راهنمایی استادی ماهر به همه‌ی فنون و رموز آن‌ آگاهی یابد. به همین تناسب مکبری و مؤذنی نماز نیز خود به شاخه ای از علوم صوتی- دینی تبدیل شده است. لذا در این فرصت سعی ما بر این است که به بحث تخصصی درباره‌ی مکبری به گونه ای که در خور و شایسته آن است بپردازیم.
صفحات کتاب :
111
کنگره :
‫‬‭BP186‫‬‭‫‭/چ8آ5 1390‮الف
دیویی :
‫‬‭297/353
کتابشناسی ملی :
2807975
شابک :
978-600-6314-04-4
سال نشر :
1390

کتاب های مشابه آشنایی با اصول و روش های علم مکبری نماز