امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 500
نظر شما چیست؟
حالا بدون اینکه کسی بتواند مرا ببیند، می توانم از تمام درهای قفل شده با آن تابلوهای ورود افراد ... اکیداً ممنوع، بگذرم. این یک حس فوق العاده است، آن هم بعد از آن همه سال که یا روی تخت افتاده بودم و یا با ویلچیر فاصله ی تخت تا پنجره ای کوچک را رفته و برگشته بودم...
دیویی :
‫‭8‮فا‬3/62
کتابشناسی ملی :
2756974
شابک :
978-600-247-118-5
سال نشر :
1391
صفحات کتاب :
44
کنگره :
‫‭PIR8075 /ض2815‫‭س9 1391

کتاب های مشابه سنجاقکی روی سطح آب

با موفقیت اضافه شد
0