امتیاز
5 / 0.0
دریافت الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان
نظر شما چیست؟
حالا بدون اینکه کسی بتواند مرا ببیند، می توانم از تمام درهای قفل شده با آن تابلوهای ورود افراد ... اکیداً ممنوع، بگذرم. این یک حس فوق العاده است، آن هم بعد از آن همه سال که یا روی تخت افتاده بودم و یا با ویلچیر فاصله ی تخت تا پنجره ای کوچک را رفته و برگشته بودم...
صفحات کتاب :
44
کنگره :
‫‭PIR8075 /ض2815‫‭س9 1391
دیویی :
‫‭8‮فا‬3/62
کتابشناسی ملی :
2756974
شابک :
978-600-247-118-5
سال نشر :
1391

کتاب های مشابه سنجاقکی روی سطح آب