امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 3,000
نظر شما چیست؟
کتاب حاضر گزیده ای از کتاب چاپ نشده ی((شیوه نامه جامع ویرایش و نگارش ))است،با خلاصه سازی و حذف برخی از مطالب آن کتاب تدوین شده است. نگارش این کتاب حاصل نگاه قاعده جوی نویسنده به ده ها هزار صفحه از نوشته های دردست ویرایش و چاپ است:داشته های آن سال ها در کلاس های ویرایش به نقد دانش پژوهان گذاشته شده وشیوه نامه ویرایش ویراستاران آن دوره ها بوده است و به خوبی توانسته پاسخ گوی نقدها و پرسش های آنان شده باشد.از همین رو،این کتاب می تواند شیوه نامه ای کاربردی و راه گشا برای گروه های زیر باشد
:نوسندگان ،ویراستاران،استادان،معلمان،مترجمان،مراکز نشر،مراکز پژوهش و همه ی فارسی نویسان و فارسی آموزان که در پی یادگیری قواعد ویرایش و نگارش هستند...
کنگره :
‫‬‭PIR2839‫‬‭/س44گ4 1392
دیویی :
808
کتابشناسی ملی :
3155867
شابک :
‫‬‭978-600-91256-9-2
سال نشر :
1392
صفحات کتاب :
436

کتاب های مشابه گزیده ی شیوه نامه ی جامع ویرایش و نگارش