امتیاز
5 / 2.8
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
25,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
سالیان سال، راز بزرگی که مورد حرص و طمع بود، دزدیده می شد، و بابت آن هزینه ها پرداخت می شد. در بین باستانیان- فرعونیان، امپراتوران، فیلسوفان، پادشاهان- سینه به سینه نقل می شد، و بعدها به دست دانشمندان، مخترعان، و کارآفرینان صنعتی کشف شد. امروز نیز ستارگان سینما، خوانندگان و نویسندگان مشهور، و اسطوره های ورزشی به درستی آن را درک کرده اند.
این رازی است که جهان را درنوردید و چهره ی بشریت را دگرگون کرد. رازی که رؤیاهای شما را بیدار و کمک تان می کند آن ها را به واقعیت درآورید. راز زیستن شادمانه و احساس بودن قدرتمندانه. راز زندگی درسی و خانوادگی شما؛ شما نوجوان قرن بیست و یکم.
بله این راز شما است...
صفحات کتاب :
155
کنگره :
‫BF724/3‭/م8‫‬‭ھ4 1389ب
دیویی :
‫‭158/10835
کتابشناسی ملی :
2082538
شابک :
‫‬‭978-964-7650-83-0
سال نشر :
1389

کتاب های مشابه قدرت برای نوجوانان