کتاب شناسایی ابعاد ادراک خود pdf

در اختلالات افسرده خویی و وسواس فکری - عملی

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 20,000
نظر شما چیست؟
انسان ها خود را چگونه آدمی می شناسند؟ و به چه جنبه ای از خود بیشتر توجه دارند؟ از کدام ویژگی خود راضی و از کدام ناراضی اند؟ چه علائق و آرزوهایی را دنبال می کنند؟ و دوست دارند چگونه آدمی باشند؟ در بستر زمان، آیا تغییری داشته اند، یا نه؟ حضور خود را در آن چطور ارزیابی می کنند؟ حضور موثر و یا منفعل: با توجه به تغییرات فیزیکی، فعالیتی، اجتماعی و روانشناختی که در طول زمان داشته اند چگونه خود را متداوم، منحصر به فرد و یکتا می یابند و چگونه خود را از دیگران متمایز می سازند؟ و سهم هریک را تا چه ...
صفحات کتاب :
135
کنگره :
‫BF637 ‭/خ92‫‬‭ر8 1394
دیویی :
‫‬‭‬‮‭155/2
کتابشناسی ملی :
3751336
شابک :
978-600-309-136-8
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه شناسایی ابعاد ادراک خود