کتاب سیر در بیراهه pdf

مروری بر جریان قائم مقامی و انحراف و عزل آیت الله منتظری و مواضع حضرت امام خمینی (ره) در مقابل آن

امتیاز
5 / 4.3
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
13,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
جریان قائم مقام رهبری و حوادثی که در آخر منجر به عزل آقای منتظری از این سمت شد، قسمت مهم و سرنوشت سازی از تاریخ پس از انقلاب را تشکیل می دهد که تبیین آن برای فهم بهتر حوادث دوران حیات پربرکت امام (ره) و شناخت برخی از جریانات انحرافی موجود در جامعه که پس از رحلت امام (ره) به تقابل با ولایت فقیه و نظام اسلامی پرداختند امری ضروری است.
در این میان روشن شدن مواضع حضرت امام (ره) در مقابل این جریان مخصوصاً برای نسل جامعه که به طور زنده و ملموس دوران حضرت امام(ره) را درک ننموده است بسیار راهگشا خواهد بود.
لذا در این مجموعه تلاش شده است ضمن اشارۀ اجمالی به تاریخ حوادث قائم مقامی رهبری، متن کامل مواضع و بیانات حضرت امام(ره) به عنوان سند تاریخی برای درک و تحلیل بهتر این حوادث ذکر گردد.
صفحات کتاب :
128
کنگره :
‫‭DSR1591‭‬ /ر93‫‬‭ج7 1394
دیویی :
‫‬‭955/0842
کتابشناسی ملی :
3943871
شابک :
978-600-7850-14-5
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه سیر در بیراهه