کتاب زنان و افسردگی pdf

تازه ترین دانستنی ها در رابطه با افسردگی

امتیاز
5 / 4.5
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,000
نظر شما چیست؟
افسردگی در قرن بیست ویکم ،تبدیل به بیماری جوامع سنتی ومدرن شده است .ابتلابه این بیماری ،دلایل زیادی دارد و در فرمهای متفاوتی ظاهر می شود و بیشتر مردم تصور غلطی از این بیماری دارند . این کتاب دلایل افسردگی را توضیح می دهد وشکلهای متفاوت این بیماری را به تصویر می کشد و روشهای متفاوت معالجه را به بیماران معرفی می کند.از همه مهم تر به خانواده افراد افسرده نشان می دهد که چگونه می توانند با شخص افسرده زندگی کنند ،بدون اینکه خودشان دلسرد شوند...
صفحات کتاب :
168
کنگره :
‫‬‮‭RC537‫‭/خ‌2ز9 1386
دیویی :
‫‬‮‭616/85270082
کتابشناسی ملی :
‭م‌84-41446
شابک :
964-313-650-7
سال نشر :
1386

کتاب های مشابه زنان و افسردگی