امتیاز
5 / 0.0
خرید آوا کتاب
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,500
نظر شما چیست؟
با نفوذها چه کسانی هستند؟ کجا زندگی و کار می کنند؟ با نفوذها چگونه رفتار می کنند؟ و بسیاری مطالب دیگر برای نفوذ به ذهن و قلب دیگران.

کتاب های مشابه با نفوذها