امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 30,000
خرید چاپی
90,000
15%
ت 76,500
نظر شما چیست؟
علوم انسانی غربی که متأسفانه امروز سکه رایج فضای علمی کشور است نه در مبانی و نه در پرسش‌هایی که بدان می‌پردازد؛ نسبتی با با اسلام و جامعه اسلامی نداشته بلکه در تضاد می‌باشد.
از این رو لازم است به عنوان نخستین گام در گفتمان سازی برای تحول علوم انسانی رایج، رویکرد و جهت‌گیری غالب و حاکم از حالت انفعالی موجود خارج شده و به یک رویکرد کاملاً نقادانه تغییر یابد. روح نقادی در علوم انسانی، نقطه آغاز حرکت در مسیری است که غایت آن رسیدن به علم دینی و رهایی از علوم انسانی غربی است.
کتاب حاضر که اولین جلد از مجموعه «تأملاتی در نقد علوم انسانی» است، به تبیین آغاز شکل‌گیری علوم انسانی مدرن، ماهیت و جایگاه آن در عالم تاریخی غرب مدرن می‌پردازد و در ادامه یکی از طرح‌های مهم در مسیر سیطرۀ غرب‌زدگی شبه‌مدرن، و سپس نهادینه کردن و ترویج علوم انسانی مدرن در ایران و نهادسازی برای آن است نیز مورد مطالعه قرار می‌دهد.
صفحات کتاب :
152
کنگره :
‫‬‭H61‫‬‭/ز4د7 1394
دیویی :
‫‬‭300/922‭‮‬‬
کتابشناسی ملی :
4159533
شابک :
978-600-7850-58-9
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه علوم انسانی در ترازوی نقد