کتاب ماه واره یا مار واره؟!! pdf

بررسی آسیب های مخرب ماهواره

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,500

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
«آمریکا می تواند با پخش سریال های شبکه فاکس ـ که افراد زیباروی جوان را در وضع های متنوعی از برهنگی نشان می دهد که زندگی های فریبنده و مادی گرایانه دارند و رابطه های بی قید جنسی برقرار می کنند ـ یک انقلاب علیه حکومت این کشور برانگیزد.»
پیرو پیشنهاد نخست وزیر رژیم صهیونیستی و کمیتۀ خطر جاری، برای راه اندازی شبکه های تلویزیونی ماهواره ای با هدف ترویج فساد و ابتذال در جامعۀ اسلامی ایران، تلاش های گسترده ای صورت گرفت که راه اندازی شبکه های تلویزیونی "ام. بی. سی فارسی" در سال 2008، "فارسی وان" در سال 2009، "من وتو" در سال 2010 و "زمزمه" در سال 2011 از آن جمله است.
صفحات کتاب :
194
کتابشناسی ملی :
3795243
شابک :
978-600-94770-7-4
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه ماه واره یا مار واره؟!!