نظر دیگران

نظر شما چیست؟
اهووی ملت! رد شدن هرنوع خواننده از داستان های دارو دسته من قدغنه! شرایط واسه هردو دسته، خواننده کم حوصله و پرحوصله ، حسابی جفت و جوره. کم حوصله ها از هر جای کتاب عشقشون کشید داستانی انتخاب کنن و بخونن. البته، پرحوصله ها با خوندن کل مجموعه اجازه ورود به ماجراهای تودرتورو پیدا می کنن قربون.
رفیق جبهه و جنگ شما، دارعلی!
صفحات کتاب :
133
کنگره :
‫PIR8231‭‬ ‭/ح43‫‭گ4 1392
دیویی :
‫‭8‮فا‬3/62
کتابشناسی ملی :
3137860
شابک :
978-600-175-565-1
سال نشر :
1392
شابک دیجیتال :
978-600-03-2530-5

کتاب های مشابه گردان بلدرچین ها