امتیاز
5 / 0.0
خرید آوا کتاب
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,500
نظر شما چیست؟
امنیت کاری، ارزش افزوده، عمر شرکت و کسب و کار، آینده کاری و ... در کسب و کار الکترونیک چگونه خواهد بود؟

کتاب های مشابه حباب دات کام