نظر شما چیست؟
رمز ماندگاری
برگرفته از دو کتاب " مدیریت دانش" نوشته تام سرچ دامپر و لارنس پروساک، ترجمه حسین رحمان سرشت؛ "کاربرد مدیریت دانش در بخش دولتی" نوشته میثم نوروزیان.
در این کتاب دلایل و رازهای ماندگاری یک برند ارائه شده است

کتاب های مشابه رمز ماندگاری