امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 24,000
نظر شما چیست؟
امروزه نقش سازنده «اخلاق» در همه جوامع ثابت شده است. همه انسانهای اخلاق مدار را دوست دارند و می کوشند تا در راستای تقوا و معنویت، محیط کار و اجتماعی امن و آرام داشته باشند.
در این مجموعه سعی شده به اخلاق و بخصوص اخلاق اجتماعی (صنفی) بپردازیم. یک مدیر فقط یک فرد نیست بلکه در رأس یک جران دینی و اخلاقی قرار دارد که همه مراقب او هستند. رفتار، گفتار، نحوه ی برخورد، جهت گیری، نوع زندگی او در شکل دادن به باورهای دیگران و جامعه تأثیرگذار است. در این اثر با بیان نکات مثبت و منفی، روش ها و برخوردها با استناد به آیات و روایات یادآور می شود که چگونه انسان اعمالش را توجیه می کند و ...
صفحات کتاب :
127
کنگره :
‫‬‭BP254/1‫‬‮‭‫‭/ک75‮الف‬5 1394
دیویی :
‫‬‮‭297/65
کتابشناسی ملی :
4051874
شابک :
‫978-600-7633-19-9‬
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه اسرار و رموز اخلاق اجتماعی