امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 30,000
نظر شما چیست؟
اگر مؤمنین به این 7 آرزوی فرشتۀ مقرب الهی جامۀ عمل بپوشانند مدینۀ فاضله‌ای که آرزوی بشریت است در جامعۀ اسلامی آشکار می‌گردد و این اتحاد و همبستگی باعث پیشبرد اهداف اسلام و برافراشته شدن بیرق ولایت و اسلام راستین می‌باشد.
صفحات کتاب :
206
کنگره :
BP11/
دیویی :
297/02
کتابشناسی ملی :
4127487
شابک :
978 -600 -7633-28 -1
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه آرزوی یک فرشته