امتیاز
5 / 5.0
دریافت الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
یکی از مسائل مهمی که در حج باید مورد نظر باشد، اعلام انزجار و نفرت و برائت از کفار و دشمنان اسلام است، بحمداللّه حجاج ایرانی، در سایه رهبری‏های حضرت امام‏قدس سره و بیداری مردم و الهام از قرآن به آن توجه داشته و عمل می‏کنند. در زمان پیامبر صلی الله علیه وآله این مساله به قدری فوری و ضروری و قاطع بود که سوره برائت که شامل و حامل این پیام است، بدون «بسم اللّه الرحمن الرحیم» نازل شد، زیرا نفرت از کفر، نباید همراه با کلمه مقدس «رحمن» و «رحیم» باشد، و جز علی‏علیه السلام و پیروان واقعی او، دیگران جرات اعلام انزجار و خواندن سوره برائت را برای کفار و منحرفین ندارند، این خط کلی است که اسلام عزیز، به مسلمانان می‏دهد که باید حرکت‏ها، مانورها، اجتماعات و عباداتشان، به صورت دشمن شکن انجام شود. باید نمازشان جلوی فحشا و منکر را هم بگیرد وگرنه نماز نیست، قالبی است بی قلب، حرکتی است بی اثر، پیکری است بی روح، چون قرآن می‏فرماید: «انّ الصّلوة تنهی عن الفحشاء و المنکر»(45)
شما امّت اسلام باید در جبهه‏های مختلف چنان مانور دهید که دشمن به غیظ آید «لیغیظ بهم الکفّار»(46). در تمام حرکت‏ها باید دشمن خدا را به وحشت آورید، خواب راحت را از او بگیرید؛ «تُرهبون به عدوّاللّه و عَدوّکم»(47)، همانگونه که نسبت به افراد مسلمان باید رحم داشته باشید، نسبت به دشمن باید خشونت و شدت عمل نشان دهنید «اشدّاء علی الکُفّار رُحماءُ بَینَهم»(48). هرگز نباید سازش کنید که مداهنه و کنار آمدن و سازش کردن با متجاوز خواست دشمنان شماست؛ «وَدّوا لَو تُدهِنُ فِیُدهِنون»(49). و از هیچ کس جز خدا نترسید که حیله شیطان و پیروانش ضعیف است.
یکی از برنامه‏های حج، شعار بیزاری و اعلام برائت و فریاد سازش ناپذیری با کفار و مخالفان است، این فریادها و اعلام برائت‏ها به حج ارزش و روح و به مسلمانان حماسه آفرینی و شجاعت می‏دهد و در دل دشمنان، رعب و وحشت می‏اندازد...
صفحات کتاب :
245
کنگره :
‫‬‭‬‭‬‭BP188/8‫‬‭‭‭/ق‌4ح‌3 1377
دیویی :
‫‬‭‬‭‬‭297/357
کتابشناسی ملی :
‭م‌77-10637
شابک :
978-964-565-200-3‬
سال نشر :
1387

کتاب های مشابه حج