امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 4,600
نظر شما چیست؟
گسترش فناوری های سایبری در دنیای کنونی، موجب ارتباطاتی بی واسطه، نزدیک و چند سویه شده است که این امر مستلزم نظریه پردازی ها و برنامه ریزی های جدیدی است. امروزه دستیابی مردم جهان شدن به اطلاعات و ارتباطات همزمان در دنیای مجازی به تعریفی جدید از جهانی شدن منجر شده است؛ گویا در این کلانشهر سایبری همه مرزهای زمانی و مکانی از میان برداشته شده اند...
صفحات کتاب :
380
کنگره :
‫‬‭‬‭HM851‫‭‫‭‫‬‭/ص18چ9 1394
دیویی :
‫‬‭303/4833
کتابشناسی ملی :
4156097
شابک :
‫‬‭‭978-964-426-875-5‬‬
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه چند صدایی اخلاقی در دنیای مجازی