کتاب اسوه های عملی و پیرایه های خرافی در داستان یوسف پیامبر(ع) pdf

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 600
نظر شما چیست؟
در میان داستان های قرآنی قصه حضرت یوسف(ع) با تفصیل بیشتری بیان شده است و موضوعات و صحنه های آن توجه بسیاری از مفسران رابه خود جلب کرده و تحلیل هایی گوناگون را موجب شده است. در این میان ، شبهاتی نیز سربرآورده اند که برخی آن قدر بی پایه اند که بطلان آن روشن شده است و برخی دیگر در عباراتی به ظاهر عالمانه و روایاتی ساختگی بیان شده اند که اثبات نادرستی و دروغین بودن آن ها نیاز به تبیینی عمیق تر و دقیق تر دارد. هدف این کتاب رد چنین شبهاتی است...
صفحات کتاب :
72
کنگره :
‫‭BP88/36‭/‮الف‬9‮الف‬5 1395‬
دیویی :
‫‭297/156
کتابشناسی ملی :
4271375
شابک :
978-600-7044-19-3
سال نشر :
1395

کتاب های مشابه اسوه های عملی و پیرایه های خرافی در داستان یوسف پیامبر(ع)