کتاب چراغستان خاموش و مسجد بی محراب pdf

خاطره ها و برداشت هایی از سفر حجاز

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 13,650
نظر شما چیست؟
نوشته حاضر نه یک سفرنامه معمولی است، که در آن به درج خاطرات روزانه اکتفا شده باشد، و نه یک نوشته مستقل پیرامون موضوعی خاص است.
دراین نوشته علاوه بر خاطره های سفر حجاز، برداشت های نگارنده از روح اعمال، باطن اماکن و وضعیت فکری- عقیدتی حاکم براین سرزمین نیز به قلم آمده است، ضمن اینکه ظواهر امور نیز فراموش نشده اند.
از طرفی حتی الامکان سعی شد تا از طولانی شدن مباحث خودداری شود که خواننده از مطالعه مطالب بی تاب و ناشکیبا نشود. مباحث تاریخی و احکام نیز مستند شدند تا به اصالت آن ها خدشه وارد نشود....
صفحات کتاب :
228
کنگره :
BP188/8‭/ر65چ‌4 1388
دیویی :
297/357
کتابشناسی ملی :
‭م‌85-13482
شابک :
978-964-506-230-7
سال نشر :
1388
شابک دیجیتال :
978-600-03-1555-9

کتاب های مشابه چراغستان خاموش و مسجد بی محراب