کتاب ستاره استر آباد pdf

خاطرات مرحوم آیت الله سید حبیب الله طاهری گرگانی

امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
9,200
نظر شما چیست؟
به یقین اگر به تاریخ پرفرازونشیب دیار استرآباد و منطقه گرگان و گلستان فعلی بنگریم، نمی توان در دوران معاصر از چهره کم نظیری چون مرحوم آیت ا... طاهری(ره) به آسانی گذشت. شخصیتی تاثیرگذار در پیدایش نهضت اسلامی و فعال در شکل گیری انقلاب و مجاهدی خستگی ناپذیرکه در راه حفظ دستاوردهای آن از بذل جان و فرزند دریغ نورزید. عالم عاملی که به رغم جایگاه رفیع علمی و فقهی، زهد و سادگی اش زبانزد بود و یکرنگی اش با امت بی مثال. پناهگاه دردمندان و پدر معنوی حزب ا... که همواره امین مردم و یار امام و رهبری بود. خاطرات این ستاره معاصر از دو حیث ...
دیویی :
‫‬‭297/998
کتابشناسی ملی :
1563030
شابک :
978-964-506-629-9
سال نشر :
1388
شابک دیجیتال :
978-600-03-2560-2
صفحات کتاب :
65
کنگره :
‫‬‭BP55/3‭‬ /ط18آ5 1388‭‬

کتاب های مشابه ستاره استر آباد