کتاب راز شهر تشنه ها pdf

سفرنامه شهرهای مقدس عراق

امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
5,200
نظر شما چیست؟
در مسیرم عجیب ترین سفر زندگی ام را پیش رو دارم. سفری که پیش از من بسیاری آن را تجربه کرده و سال ها با شیرینی خاطراتش یا شرنگ شرمندگی اش‏، سرکرده اند. کسانی با حسرتش به خاک رفته اند و کسانی با عظمتش از خاک برآمده اند و به افلاک رسیده اند.

بسا ارواحی که زیر گنبد حرم دلگشایت، یک شبه ره صد ساله پیموده اند و بسا کالبدهایی که دور از حریم وصلت، ره صدساله شان با یک شب برابری نکرده است.
صفحات کتاب :
100
کنگره :
DS79 /9‭‬‭ /ک4‫‬‮‭‬‭‭س‌2 1386
دیویی :
915/675044
کتابشناسی ملی :
م‌85-2341
شابک :
978-964-506-210-9
سال نشر :
1386
شابک دیجیتال :
978-600-03-2568-8

کتاب های مشابه راز شهر تشنه ها