کتاب شوق کعبه pdf

تاملی فلسفی و زیباشناسانه در سیر و سلوک حج

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 3,900
نظر شما چیست؟
این کتاب شامل 18 بخش است که نویسنده سعی کرده است با رویکردی فلسفی و زیباشناسانه به سیر وسلوک حج بپردازد. ظاهر حج، سیر آفاق است اما باطن آن، سیر انفس. حج سفری است که در درون انسان اتفاق می‏افتد. سفری از مغرب به مشرق جان و گذاری از تنگنای عقل به بیکران عشق. عشقی که ویران می‏کند تا بنایی تازه برویرانه‏ها برافرازد. عشقی که می‏سوزاند تا دوباره بسازد...
دیویی :
‫‬‭‬‭297/357
کتابشناسی ملی :
‫‬‭م85-47219
شابک :
‫‬‭978-964-506-342-7
سال نشر :
1385
شابک دیجیتال :
978-600-03-2600-5
صفحات کتاب :
60
کنگره :
‫‬‭‬‭BP188/9‫‭/م27ش9 1385

کتاب های مشابه شوق کعبه