کتاب قصه یوسف pdf

حکمت، هنر و عناصر نمایشی قصه یوسف(ع) در قرآن کریم

امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
29,800
نظر شما چیست؟
کتاب «حکمت ، هنر زیبایی و عناصر نمایشی قصه یوسف (ع) » اثری نظری است که نشان دهنده این است که داستان حضرت یوسف (ع) دارای ضرفیت ها و ویژگی های دراماتیک است.
دکتر محمد علی خبری برای نگارش این کتاب حدود دو سال در کلاس های تفسیر سوره یو سف ( ع ) آیت الله جوادی آملی شرکت کرده است. این کتاب تلخیصی از رساله دکتری خبری است که با راهنمایی دکتر حبیب الله آیت اللهی آن را انجام داده است.در این کتاب 6عنصر نمایش ارسطویی مبنای تحلیل قرار گرفته و انطباق نمودار روایی داستان حضرت یوسف ( ع ) با نمودار نمایش اوجگاهیی یا دراماتیک بررسی شده است. در این کتاب منظور از ظرفیت های نمایشی در داستان حضرت یوسف (ع) امکان بالقوه تبدیل پذیری این داستان از نظر محتوا و شکل به اثر نمایشی است.در این کتاب ابتداء زاویه دید در داستان یوسف در قرآن کریم مورد توجه قرار گرفته و در خلال همین توجه مطالعه نقش دانای کل به عنوان راوی مورد تحلیل قرار گرفته است.شخصیت پردازی در این داستان هم با تکیه بر گفت و گو ، رفتار و اعمال به دو روش مستقیم و غیر مستقیم صورت گرفته که در شخصیت پردازی مستقیم برای معرفی شخصیت ها و ابلاغ اندیشه و پیام آنها از جملات خبری و توقیفی استفاده شده است. اما در شخصیت پردازی غیرمستقیموجوه مختلف شخصیت پردازی در گفت و گوها و اعمال معرفی می شود.
سال نشر :
1387
شابک دیجیتال :
978-600-03-2604-3
صفحات کتاب :
271
کنگره :
BP88/36‫‭/خ2ح8 1387
دیویی :
297/156
کتابشناسی ملی :
1317774
شابک :
978-964-506-560-5

کتاب های مشابه قصه یوسف