کتاب امام موسی صدر pdf رایگان

و دیدگاههای او درباره آراء و آثار دکتر شریعتی و حمایتهایش از آن زنده یاد

امتیاز
5 / 5.0
دریافت الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان
نظر شما چیست؟
تاریخ آیینة زندگانی ملت ها است، هر چه با تاریخ و سرگذشت پیشینیان آشنا باشیم، گویا به اندازة عمر آنان زندگی کرده ایم، حضرت علی به فرزند برومندش امام حسن علیهما السلام می فرماید: «ای فرزندم، هر چند من به اندازة پیشینیان عمری دراز نکردم، ولی در کارهای ایشان نگریستم و در شرح حال و اخبارشان اندیشیدم و در آثار باقیمانده از اینان سیر کردم به طوری که هم چون فردی از ایشان شدم، بلکه به سبب آن چه از کارهای ایشان دست یافتم چنان شدم که گویی با اولین تا آخرینشان زندگی کرده‏ام،... »
آری ! بیان افکار و اندیشه های بزرگانِ دین و تاریخ و شرحِ احوال و خاطراتِ آنان نیز بخشی از تاریخ است که چون مستند و مُدوّن گردد می تواند مصداقِ این حدیثِ شریف نبوی(ص) باشد، که: « مَن وَرّخِ مؤمناً َفَکانَما احیاهُ » ، هرکس تاریخ عُمر مؤمنی را به نگارش درآورد، گویا او را زنده کرده است.
... اینک نظر به آنکه استاد در پیشگفتاری که بر مجموعة حاضر نگاشته‌اند خبر داده‌اند: که اخیراً با ایشان ضمنِ چهار مصاحبه پیرامون شخصیتِ جناب امام موسی صدر و زنده‌یاد دکترعلی شریعتی گفتگو شده است، و حاصل آن به صورت اثرِ حاضر یا کتابی درآمده است با عنوان «امام موسی صدر و دیدگاه‌های او دربارة زنده‌یاد دکتر شریعتی»
لذا با توجه به این واقعیتهایِ آشکار است که حقیر با اذعان به این که امام موسی صدر از دانشمندانِ بزرگ ، شجاع ، واقع بین و منصفِ تشیع علوی در جهان معاصر اسلامی است، و چون از نظر اندیشه و آگاهی و صلاحیت علمی و احراز مرتبه والای اجتهاد مورد احترام و تأییدِ قاطبة بزرگان حوزه‌های علمیه قم و نجف – و مراجع تقلیدی نظیر امام خمینی(رض) بنیانگذار و رهبر انقلاب اسلامی ایران قرار دارد و در میان قشر عظیمی از دانشگاهیانِ جمهوری اسلامی ایران مُعززّ و از چهرهای ماندگار به شمار می‌رود، و از طرفی دیگر شادروان دکتر علی شریعتی نیز شخصیتی است که وجودِ آراء و آثارش در تحوّلاتِ افکار و عقایدِ دانشگاهیان و فرهنگیان کشور در جریان انقلاب کبیر اسلامی ایران که در 22 بهمن ماه 1356 شمسی و سوق دادنشان به صفوفِ میلیونی انقلاب که به رهبری امام خمینی(رض) هدایت می‌شد نقشی حیاتی را ایفاء کرده و از آن جا که کتابها و دیگر آثار مکتوبش به اغلب زبانهای زنده دنیا ترجمه شده است، و در واقع تا کنون از او چهره‌ای اصلاح طلب و مؤثر را در میان نویسندگان مشهور جهان رقم زده است
صفحات کتاب :
120
کنگره :
‫DS87/2 ‭/ص4‫‬‮‭ر4 1393
دیویی :
‫‬‮‭956/92044
کتابشناسی ملی :
3558115
شابک :
‫‬‭9786006595344
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه امام موسی صدر